T I E T O S U O J A S E L O S T E

 1. Rekisterinpitäjä: 
  Foretec Oy
  Kärritie 1
  62500 Evijärvi
  Y-tunnus: 2430567-7
 2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: 
  Sari Pykäri
  0400 316 122
  toimisto@foretec.fi
 3. Rekisterin käyttötarkoitus ja tietojen keräämisen & käsittelyn peruste:
  Asiakasrekisterissämme ylläpidetään ja käsitellään asiakastietoja. Käsittelyn perusteena on mm. asiakas- ja yhteistyössuhteiden ylläpitäminen ja hoitaminen sekä yhteydenpito ja viestintä. Tietojen käsittelyn avulla voimme parantaa asiakaspalveluamme ja mahdollistaa yhteydenpidon asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin.
 4. Rekisterin tietosisältö: 
  Nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoitetiedot, mahdollinen y-tunnus ja laskutustiedot sekä tieto tuotteista tai palveluista, jotka yritys tai henkilö on tilannut.
 5. Säännönmukaiset tietolähteet: 
  Käytössämme on Google Analytics -työkalu. Lisäksi tietoja voidaan saada henkilöltä itseltään. Tietoja saatetaan kerätä myös muista yleisessä käytössä olevista kolmannen osapuolen rekistereistä, kuten väestörekisteri. 
 6. Tietojen säilytysaika:
  Kirjanpitolain mukaan tositteita ja liiketapahtumiin liittyvää kirjeenvaihtoa on säilytettävä vähintään kuusi vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Lisäksi kirjanpitolain mukaan esimerkiksi tilinpäätöstä, kirjanpitoa, toimintakertomusta, tililuetteloa ja kirjanpidon luetteloa tulee säilyttää vähintään kymmenen vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Näihin asiakirjoihin saattaa sisältyä myös asiakastietoja.
 7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: 
  Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei se ole esimerkiksi kaupankäyntiteon kannalta välttämätöntä ja molempia osapuolia hyödyttävää: kuten esimerkiksi rahti- tai kuljetusfirmat. Lisäksi lakisääteisissä tapauksissa tiedot voidaan tarvittaessa luovuttaa viranomaisille, jolloin on myös mahdollista, että kohteet sijaitsevat EU tai ETA-alueen ulkopuolella.
 8. Evästeiden (cookies) käyttö: 
  Sivustollamme on käytössä olennaiset evästeet, koska ne ovat välttämättömiä verkkosivustomme turvalliselle ja asianmukaiselle toiminnalle sekä rekisteröintiprosessille. Henkilö voi halutessaan hyväksyä myös toiminnalliset evästeet, suorituskykyevästeet sekä markkinointievästeet.
 9. Rekisterin suojaus: 
  Sähköinen rekisteri on suojattu tietoturvakeinoin. Sähköiseen rekisteriin pääsy on rajattu niin, että siihen pääsee käsiksi vain Foretec Oy:n henkilökunta. Käyttäjäoikeudet sähköisiin asiaksastietoihin löytyy vain henkilökunnalta, joka on tietoinen henkilötietojen oikeaoppisesta käsittelystä. Fyysiset asiakirjat, joissa säilytetään asiakkaiden tietoja, säilytetään tiloissa, joihin vain Foretec Oy:n henkilökunnalla on pääsy.
 10. Rekisteröidyn oikeudet:
  Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot rekisteristä ja tarvittaessa vaatia niiden oikaisemista. Lisäksi EU:n tietosuoja-asetuksen 2016/679 mukaan rekisteröity voi vaatia tietojensa poistamista rekisteristä koska tahansa. Pyynnön tietojen korjaamisesta tai poistamisesta voi välittää yhteyshenkilölle, joka on mainittu tämän asiakirjan kohdassa nro 2.