S U L K U S Y Ö T T I M E T

FT Sulkusyöttimet on tarkoitettu siirtämään ja annostelemaan kaikkia kiinteässä muodossa olevia materiaaleja, kuten mm. tuhka, hake ja puru. 

FT Sulkusyöttimen suunnittelun lähtökohtana on ollut toimintavarma ja huoltovapaa rakenne. Hitsattavien osien välykset ja niiden aiheuttamat muodonmuutokset hitsauskokoonpanossa on eliminoitu käyttämällä tarkasti vesi- ja laserleikattuja osia. Komponenttien tarkkuuden ollessa täydellisiä, runkorakenteen hitsauskokoonpanossa hitsausjännitykset jäävät minimiin.

Kaikki FT Sulkusyöttimen rungot lämpökäsitellään hitsausjännitysten poistamiseksi ennen tarkkuuskoneistusta, joten käytönaikainen lämpötilan nousu ei vaikuta runkorakenteen muotoon. Pitkän käytännön kokemuksen ja tuotekehityksen tuloksena roottorin siivet ovat optimaalisessa leikkauskulmassa vastateräpintaan nähden, jolloin saadaan hyvä leikkausteho pienelläkin käyttömoottorin teholla. Tiettyjen materiaalin siirrossa voidaan käyttää myös kumi- tai muovimateriaalista valmistettuja roottorisiipiä, jolloin sulkusyötin soveltuu joillekin materiaaleille paremmin, sekä hintataso voi olla jopa alhaisempi.

FT Sulkusyötimen etuja

 • Hitsausjännitykset poistettu lämpökäsittelyllä
 • Lämpötilan vaihtelut eivät vaikuta toimintaan
 • Helppo puhdistaa ja huoltaa, kaikki laipat ja huoltoluukut ruuvi kiinnityksellä
 • Karkaistu ja kestävä leikkaava roottori vastaterällä
 • Syöttö- ja pudotuspuolen kartioissa ruuvikiinnitteiset tarkastusluukut
 • Tarvittaessa pudotus- ja poistolaipat asiakkaan vastalaipan mitoituksen mukaisesti

FT Sulkusyöttimen vakiovarusteet

 • Jälkivoideltavat laakerit
 • Hardox 400 siivet ja pintakarkaistu pesä ja roottori
 • Omat päätytiivisteet roottorilla ja aksellilla
 • Paikka pyörintävahdin asentamiseen
 • Joustoholkit vaihdemoottorissa
 • Paineilmayhteet pesän päädyssä ja sivuilla puhdistusta varten
 • Päätylevyjen Teflon -nauhatiivistys