K O L A K U L J E T T I M E T

Suunnitelemme ja valmistamme kolakuljettimia käytettäväksi useissa eri käyttötarkoituksissa lähtökohtana aina siirrettävän materiaalin asettamat vaatimukset. Kolakuljettimen kolana käytämme myös muovi tai vanerikolaa, jolloin ketjun käyttöikä pitenee sekä ketjun ei vaurioudu kolakuljettimeen ilmaantuessa sinne kuulumattomia esineitä.